Sunday, January 21, 2018

Նախագծային շաբաթ 22.01-26.01.18


8-րդ դասարան

 • ԹԹվածնի դերը բնության մեջ և մարդու կյանքում
 • Ի՞նչ պայմաններից է կախված թթվածնի քանակը՝ավելացումն ու նվազումը
 • Ինչո՞ւ է օվկիանոսներում գնալով նվազում  թթվածնի քանակը
 • Ի՞նչ  միջոցներ կարելի է կիրառել բնության մեջ թթվածնի քանակի բարձացման համար
 • Ի՞նչ կլինի երկրից վրանա թթվածինը 
Կատարում եք հետազոտական աշխատանքներ համացանցից, ստանալով համապատասխան տեղեկություններ կարող եք ինքներդ տարբեր անհատական առաջարկներ կատարել, պատրաստել ուսումնական նյութ, պրեզենտացիա անհրաժեշտ չէ և տեղադրել բլոգներում:

7-րդ դասարան

ԹԹվածնի դերը բնության մեջ՝բույսերի  և կենդանիների համար

1.Ի՞նչ պայմաններից է կախված թթվածնի քանակը՝ավելացումն ու նվազումը
2.Ինչ՞ու է օվկիանոսներում գնալով նվազում  թթվածնի քանակը
3.Ի՞նչ  միջոցներ կարելի է կիրառել բնության մեջ թթվածնի քանակի բարձացման համար 
4.Նյութերի  շրջանառությունը բնության մեջ

Կատարում եք հետազոտական աշխատանքներ համացանցից, ստանալով համապատասխան տեղեկություններ կարող եք ինքներդ տարբեր անհատական առաջարկներ կատարել, պատրաստել ուսումնական նյութ, պրեզենտացիա անհրաժեշտ չէ և տեղադրել բլոգներում:

Wednesday, January 17, 2018

Ձմեռային մարզական խաղեր. ճամփորդական նախագիծ
Վայր՝ Իրինա Ռոդնինայի  գեղասահքի դպրոց
Օր՝ Հունվարի 19
Ժամ՝ 10:30-13:00
Նպատակը՝ Սովորողների մոտ գեղասահքի հմտությունների ձեռքբերում, զարգացում, մարզական ձմեռային խաղեր
Երթուղի՝  Բաբաջանյան պողոտայից քայլով դեպի Իսակովի պողոտա գեղասահքի դպրոց-Բաբաջանյան պողոտա
Պատասխանատուներ՝ Անուշ Ասատրյան , Ալինա Թումասյան
Գումար՝ 1500 դր
Մասնակիցներ՝ Միջին դպրոցի Անուշ Ասատրյանի ջոկատ:

Wednesday, December 20, 2017

25-29.12.17թ. անհատական պլան

 1. Մասնակցություն կրթահամալիրային  ծեսերին` առավոտյան 
 2. պարապմունք, դասավանդողների շուրջտարյա դպրոց, մեդիաուրբաթ
 3. Բույսերի կենտրոնացում մեկ վայրում
 4. Մարմարյա սրահի բույսերի տեղափոխում
 5. Անհատական աշխատանք սովորողների հետ՝ ուսումնական նյութերի պատրաստում

Մասնակից սովորողներ՝
1.Համբարձումյան Արթուր 8 -րդ դասարան
2.Առաքելյան Գոռ  8 -րդ դասարան
3.Բարսեղյան Արամ  8 -րդ դասարան
4.Բարխուդարյան Գոռ  8 -րդ դասարան
5.Բարխուդարյան Գարիկ  7 -րդ դասարան

Monday, December 11, 2017

Ձմեռային ճամբար

Ուսումնական նյութերի թարգմանություն

Մեր գործընկերները աստղացուցարանի համար տրամադրել են կենսաբանական տարբեր ֆիլմեր 15-30 րոպեանոց տևողությամբ:Ֆիլմերը ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով են, այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտություն է առաջանում դրանք դարձնել հայալեզու ՝սովորողի համար ավելի մատչելի դարձնելու նպատակով:

Նախագծի մասնակիցներն են 8 և 11րդ դասարանի սովորողները
Իրականացման ժամկետը 8.01-26.01.18թ

Նպատակը

 • թարգմանության շնորհիվ բարելավել սովորողների մոտ մասնագիտական հմտությունները
 • կազմակերպել ավագ և կրտսեր սովորողների միասնական աշխատանքը
 • ընդլայնել սովորողների բառաֆոնդը

Արդյունքը

 • տեսանյութերի հայալեզու տարբերակի ստեղծում
 • մասնագիտական գիտելիքների, տերմիների յուրացում

ՈՒսումնական ճամփորդություն ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ

ՈՒսումնական ճամփորդություն  ԵՊՀ  կենսաբանության ֆակուլտետ
Նախագծի մասնակիցներն են 8,10 և 11-րդ դասարնի սովորողներ
Նախագծի իրականացման ժամկետ՝ 08.-26.01.18թ
Նպատակն

 •  ծանոթանալ ֆակուլտետի ուսումնական կառույցին,
 • ժամանակակից հետազոտման մեթոդներին
 • օգնել սովորողներին ճիշտ կողմնորոշվելու մասնագիտության ընտրության հարցում 
Խնդիրներ
 •  լաբորատորիանների ծանոթացում
 •  մասնակցություն որոշ փորձերի
 • տարբեր ամբիոների կատարած աշխատանքների ծանոթացում

Արդյունքը

 • կենսաբնության  տարբեր ոլորտների վերաբերյալ նոր գիտելիքների, տեղեկությունների ձեռք բերում
 • նոր սարքավորումների , հետազոտման մեթոդների ծանոթացում
 • ուսումնական նյութերի պատրաստում

Սովորող սովորեցնող նախագիծը1.Սովորող սովորեցնող նախագիծ
Նախագծի իրականացման ժամկետը՝8.0.-26.01.18թ

Նպատակը

 • սովորողների մոտ առաջացնել հետաքրքրություն, սեր դեպի բուսականությունը
 • զարգացնել սովորողների մոտ բույսերի բազմացման տեխնոլոգիական հմտություններ
 • ստեղծել ավագ և կրտսեր ընկերների համագործակցության մթնոլորտ
Խնդիրներ
 • բույսերի տվյալ տեսակների ծանոթացում
 • բույսերի տեայների ավելացում
Նախագծի ընթացքը
 • Մանուշակների  տերևների ձեռքբերում
 • քլորոֆիտումների բազմացումը փոքրիկ ձագուկներով
 • համապատասխան հողի ձեռք բերում՝ հողը խառնում ենք ավազի հետ 
 • կտրոնների տնկում
 • խնամքի կազմակերպում՝ խոնավ, լուսավոր միջավայրի ապահովում

Արդյունքը

 • մարմարյա սրահի բույսերի համալրում
 • դասասենյակներում սովորողների աճեցրած բույսերի խնամքի կազմակերպում